Skånsk skogsstrategis värdegrund vilar på innehållet i det nationella skogsprogrammet samt dess strategi.

I denna avdelning lyfter vi fram nyckelavsnitt ur skogsprogrammet och dess strategi. Detta för att tydliggöra skånsk skogsstrategis värdegrund och de förutsättningar och principer som vi har för avsikt att arbeta efter.

Visionen för det nationella skogsprogrammet är central och lyder:
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”