Välkommen!
Remissrundan av skånsk skogsstrategi är avslutad. Nu vidtar arbetet för styrgruppen med att sammanställa resultatet till en slutgiltig strategi.
Förslag på insatser och aktiviteter som har varit föremål för remissen kan du ta del av om du klickar på ”löven” för de fyra huvudområdena här intill.
De kan alltså komma att justeras.
Styrgruppen består av representanter för Skogforsk, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne, SLU – inst för sydsvensk skogsvetenskap, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen och Region Skåne.
Följ oss gärna på vår facebooksida @skanskskog och passa även på att ta del av våra aktuelltartiklar som du finner här till höger. Redaktionen tar nu semester och är tillbaks med vässade pennor i mitten av augusti för nya spännande nyheter om den skånska skogen.

Välkommen!

AKTUELLT